OGÓLNOPOLSKIE DZIAŁANIA „TELEFON” - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

Aktualności

OGÓLNOPOLSKIE DZIAŁANIA „TELEFON”

Policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą dzisiaj ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „TELEFONY". Mają one na celu egzekwowanie stosowania się kierujących do zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu.

 

Szczególną uwagę zwracać będą na kierujących, którzy w sposób niedozwolony korzystają z telefonu komórkowego podczas jazdy. Skupienie się na telefonie i oderwani wzroku od ,,drogi” podczas jazdy po drogach publicznych powoduje, że w tym czasie przejeżdżamy nawet kilkadziesiąt metrów bez żadnej kontroli. Na takie zachowania nie może być przyzwolenia, bowiem zagraża to bezpieczeństwu innych uczestników ruchu drogowego.

Głównym celem tych działań, będzie poprawa bezpieczeństwa i ograniczenie liczby wypadków.Akcja ma także na celu uświadomienie kierujących pojazdami, że korzystając

podczas jazdy z telefonu komórkowego tracimy koncentracje , co może być przyczyną zdarzenia drogowego.

W myśl ustawy Prawo o ruchu drogowym, kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.

Zignorowanie tego przepisu może skutkować mandatem w wysokości 200 zł oraz naliczeniem 5 punktów tzw. „karnych”.