MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

Aktualności

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BEZ PRZEMOCY

2 października przypadał Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Współcześnie problem przemocy przybiera różne oblicza i dotyczy wszystkich, bez względu na płeć – kobiet, dzieci i mężczyzn. Awantury i konflikty domowe to wciąż najczęstsze powody interwencji policjantów. Ofiary przemocy domowej nie wstydzą się jednak szukać pomocy i chętniej, niż jeszcze kilkanaście lat wstecz, zwracają się do instytucji z prośbą o wsparcie. Policjanci podejmują radykalne kroki wobec sprawców takich przestępstw skrupulatnie zbierając materiał dowodowy, aby można było im przedstawić zarzuty znęcania się, a przede wszystkim zrobić wszystko, aby przerwać rodzinną gehennę.

 

W związku z Międzynarodowym Dniem bez Przemocy policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie, przypominają, że nie należy być obojętnym wobec krzywdy drugiego człowieka. Jeśli mamy informację, że wobec kogoś stosowana jest przemoc, należy natychmiast reagować. Czasami jeden sygnał, nierzadko przekazany anonimowo odpowiednim służbom pomocowym, może zmienić życie drugiego człowieka na lepsze.

Szczególnie w tym czasie policjanci przypominają, o tym, że  istnieją różne formy przemocy. Najbardziej zauważalną jest przemoc fizyczna. Nie należy jednak zapominać, że osoba, która wyrządza krzywdę może stosować przemoc psychiczną, ekonomiczną czy seksualną.


Pamiętajmy!

Osoby, które doznają przemocy często są zastraszane i boją się podjąć działania zmierzające do zaprzestania takiego zachowania w stosunku do nich. Nie bądźmy obojętni
i reagujmy, gdy osobom w naszym otoczeniu dzieje się krzywda.

Jeśli jakieś zachowanie wydaje się Tobie podejrzane to zgłoś swoje obawy w najbliższej jednostce Policji, kadrze pedagogicznej w przypadku dzieci i młodzieży szkolnej, bądź pracownikowi pomocy społecznej.

ZAWSZE możesz skorzystać z Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”  tel. 800-120-002

Bezpłatną pomoc można uzyskać w:

- komendach i komisariatach policji, u dzielnicowych, u pracowników sądów i prokuratury,

- organizacjach pozarządowych,

- instytucjach pomocy społecznej m.in. Ośrodkach Pomocy Społecznej , Zespołach Interdyscyplinarnych , Gminnych Komisjach Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- instytucjach ochrony zdrowia oraz u lekarza rodzinnego, pielęgniarki przychodni, ratownika medycznego,

- specjalistycznych Ośrodkach Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” .

W Białogardzie taki ośrodek mieści się na ul. Grunwaldzkiej 49, tel.: (94) 31 13 250.

 

* Więcej informacji na temat Międzynarodowego Dnia bez Przemocy znajduje się w odnośniku do strony:

http://policja.pl/pol/kreci-mnie-bezpieczenst-1/31579,Miedzynarodowy-Dzien-Bez-Przemocy.html