Aktualności

POLICYJNE DZIAŁANIA „NIECHRONIENI UCZESTNICY RUCHU DROGOWEGO”

Policjanci ruchu drogowego w Białogardzie prowadzili ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego", ,,Ekologicznie na dwóch kółkach” . Miały one na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów - grupy użytkowników dróg, które podczas wypadków są szczególnie narażona na tragiczne konsekwencje tych zdarzeń. Policjanci w ramach akcji wręczali pieszym jak i rowerzystom ulotki informacyjne oraz odblaski.

Policjanci zwracali szczególną uwagę na zachowania kierowców wobec pieszych, zwłaszcza w obrębie oznakowanych przejść dla pieszych, ale też bacznie się przyglądali, czy piesi przestrzegają przepisy ruchu drogowego. 

Wypadki z udziałem niechronionych uczestników ruchu powodują przede wszystkim kierujący pojazdami, jednakże najwięcej ofiar śmiertelnych wśród tej grupy odnotowuje się w zdarzeniach, których byli oni sprawcami. Stąd też Policja apeluje do pieszych i rowerzystów, aby uważali na drodze, bowiem w przypadku sytuacji kolizyjnej z pojazdem ich życie i zdrowie jest niewspółmiernie bardziej zagrożone niż kierującego pojazdem.

Pamiętajmy! Kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych ma obowiązek zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu. Jednak każdy pieszy powinien mieć świadomość, że fakt korzystania z wyznaczonego przejścia nie upoważnia do wchodzenia na jezdnię bez upewnienia się, czy nie spowoduje to zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu.

Działania objęły również rowerzystów, którzy podobnie jak piesi zaliczani są do grupy „niechronionych”. Dlatego też kierujący rowerami  powinni zadbać o swoja widoczność na drodze. Kamizelka odblaskowa, choć nie jest obowiązkowym wyposażeniem rowerzysty, sprawia, że kierowcy wcześniej zauważają rowerzystę. Równie ważne dla bezpieczeństwa rowerzysty są prawidłowo działające światła roweru.

Przypominamy także, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, piesi poruszający się po drodze po zmierzchu, poza obszarem zabudowanym, mają obowiązek noszenia elementów odblaskowych. Nawet drobny element sprawia, że jesteśmy lepiej widoczni. Kierowca jest w stanie zauważyć osobę, posiadającą odblask z odległości nawet 150 metrów, natomiast bez takiego elementu z odległości zaledwie 20 metrów. Każdy pieszy wyposażony w jakiekolwiek elementy odblaskowe jest zdecydowanie lepiej widoczny, a przez to bezpieczniejszy.