Aktualności

ZŁODZIEJE KRADNĄCY FOTOPUŁAPKI W KARLINIE ZATRZYMANI

Na przestrzeni lat 2017-2018 na terenie miasta Karlino odnotowano łącznie 5 przypadków kradzieży urządzeń elektronicznych tzw. fotopułapek instalowanych przez Straż Miejską w Karlinie w miejscach, gdzie funkcjonariusze tej instytucji odnotowywali incydenty zagrażające bezpieczeństwu publicznemu. Łączna wartość wszystkich skradzionych fotopułapek wyniosła 9881.85zł na szkodę Urzędu Miejskiego w Karlinie.

20 sierpnia 2018 roku, dzielnicowy z KP w Karlinie, w trakcie wykonywania obowiązków służbowych, pozyskał informacje od osoby pragnącej zachować anonimowość na temat osób będących sprawcami dwóch ostatnich kradzieży fotopułapek. Po uzyskaniu informacji i przeanalizowaniu dalszych możliwości przełożenia wiedzy operacyjnej na materiał procesowy Komendant Komisariatu Policji w Karlinie zaplanował ciąg czynności mających na celu pozyskanie materiału dowodowego odnośnie przedmiotowych kradzieży. Komendant Komisariatu, wraz z policjantami rozpoczęli realizacje zaplanowanych czynności służbowych. Na terenie Karlina zlokalizowano osoby wskazywane jako sprawcy kradzieży. W pierwszej kolejności przeprowadzono z ich udziałem czynności które zakończyły się złożeniem przez trzech mężczyzn oświadczeń o popełnieniu przez nich wszystkich pięciu przestępstw kradzieży i wskazaniem, komu przekazali skradzione urządzenia. Dokonano przeszukań w miejscu zamieszkania mężczyzn i zatrzymano ich do wyjaśnienia. Tego samego dnia, dokonano przeszukania u ustalonego w sprawie pasera, gdzie ujawniono jedno ze skradzionych uprzednio urządzeń o wartości 2077,50 zł.