Aktualności

Odprawa roczna z Komendantem Wojewódzkim Policji w Białogardzie

W dniu 19 stycznia 2018r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Białogardzie odbyła się odprawa roczna , w której udział wziął Komendant Wojewódzki Policji insp. Jacek Cegieła,funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego.

Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji w Białogardzie insp.Jerzy Kitowski podsumował wyniki pracy funkcjonariuszy KPP w Białogardzie w roku 2017 na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu białogardzkiego. Efekty służby obrazowała prezentacja multimedialna ,odnosząca się do poziomu uzyskiwanych rezultatów pionu kryminalnego oraz pionu prewencyjnego i ruchu drogowego. Komendant przekazał również informację o środkach finansowych i rzeczowych pozyskanych na rzecz Policji od władz samorządowych . Było to między innymi dofinansowanie zakupu nowego radiowozu oraz zakup sprzętów tj. drukarki czy komputery. Podczas swojego wystąpienia Komendant podziękował również przedstawicielom wszystkich władz samorządowych za codzienną współpracę z Naszą jednostką.

Insp.Jerzy Kitowski przedstawił również zadania i priorytety pracy jakie czekają funkcjonariuszy w bieżącym roku.

Podsumowując odprawę Komendant Wojewódzki Policji insp.Jacek Cegieła ocenił pozytywnie pracę funkcjonariuszy KPP w Białogardzie, dziękując za zaangażowanie w codziennej służbie. Podziękowania skierował również do przedstawicieli władz samorządowych za wsparcie i dotychczasową współpracę.

 

 

Wyk.K.P-G