Adaptacja zawodowa młodych Policjantów - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

Aktualności

Adaptacja zawodowa młodych Policjantów

W dniu dzisiejszym na ulicach naszego miasta pojawiły się dodatkowe patrole policjantów.Szeregi policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie po raz kolejny zasilili mundurowi odbywający etap adaptacji zawodowej.

W dniu dzisiejszym Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzie podinsp.Damian Kulczycki przywitał 6 policjantów , którzy pełnią służbę w ramach adaptacji zawodowej oraz  2 policjantów pełniących nadzór nad prawidlowym przebiegiem służby młodych funkcjonariuszy.Policjanci po ukończonym kursie podstawowym zakończonym egzaminem mają już za sobą kilkanaście tygodni pracy w macieżystych jednostkach.

Przez najbliższe tygodnie będą pełnić służbę na terenie powiatu białogardzkiego.Do głównych zadań młodych funkcjonariuszy będzie należało zapobieganie  i ujawnianie sprawców wykroczeń szczególnie uciążliwych  dla mieszkańców naszego powiatu. Adepci będą monitorować rejony parków,skwerów oraz głównych ciągów komunikacyjnych a także miejsc w których głównie dochodzi do zakłócania ładu i porządku publicznego.

Pełnienie służb przez młodych policjantów na naszym terenie możliwe jest dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Białogard oraz Urzędu Miasta w Karlinie.