Powiatowy Punkt Kontaktowy do spraw imprez masowych - Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

Powiatowy Punkt Kontaktowy do spraw imprez masowych

Powiatowy Punkt Kontaktowy do spraw imprez masowych

Zadania PPK

Głównym zadaniem PPK jest realizacja zapisów Rozdziału 7 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 20 marca 2009 roku, związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. Pozwala on ponadto na bieżącą wymianę informacji dotyczących meczów piłkarskich, a tym samym na zapobieganie incydentom o charakterze chuligańskim i ich zwalczanie.


Do podstawowych zadań realizowanych przez Powiatowy Punkt Kontaktowy należy:

  1. gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych odbywających się na terenie powiatu białogardzkiego;
  2. opracowywanie analiz informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych;
  3. zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych - zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych;
  4. współpraca z innymi podmiotami ww. zakresie

     

Dane tele-adresowe Powiatowego Punktu Kontaktowego
 Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie:

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego
ul. Dąbrowszczaków 3
78-200 Białogard

Telefony: 943158520; 943158530; 943158572
Fax.: 943158529
Adres e-mail: kpp@bialogard.policja.gov.pl