Prewencja i profilaktyka

II edycja kampanii ,,Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”

Dziś w sali generalskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbył się briefing poświęcony inauguracji w województwie zachodniopomorskim II edycji ogólnopolskiej kampanii „ Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo”. W spotkaniu wziął udział szef zachodniopomorskiej drogówki kom. Arkadiusz Górecki, podkom. Paweł Rut Naczelnik RD KMP w Szczecinie, inspektorzy ITD oraz Pan Bogusław Bryczkowski- diagnosta z Polskiej Izby Stacji kontroli Pojazdów.

Dziś w sali generalskiej Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbył się briefing poświęcony inauguracji w województwie zachodniopomorskim II edycji ogólnopolskiej kampanii „ Twoje światła - Twoje bezpieczeństwo”. W spotkaniu wziął udział szef zachodniopomorskiej drogówki kom. Arkadiusz Górecki, podkom. Paweł Rut Naczelnik RD KMP w Szczecinie, inspektorzy ITD oraz Pan Bogusław Bryczkowski- diagnosta z Polskiej Izby Stacji kontroli Pojazdów.

Kampania realizowana będzie w celu zwrócenia uwagi na występujące w okresie jesienno – zimowym zagrożenia związane z uczestnictwem w ruchu drogowym pojazdów z niesprawnym lub nieprawidłowym oświetleniem, a tym samym propagowanie zasady „widzieć i być widocznym” w relacjach pieszy – pojazd.                 

Celem projektu jest również stworzenie możliwości przeprowadzenia bezpłatnych kontroli oświetlenia na stacjach diagnostycznych – poza terminem badania technicznego.
Udział w kampanii zadeklarowało blisko 200 stacji kontroli pojazdów funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz stacje zrzeszone w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów.

Mając na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego poprzez wyeliminowanie z ruchu maksymalnej liczby pojazdów z niesprawnym lub niezgodnym z warunkami technicznymi oświetleniem na terenie całego kraju prowadzone będą ogólnopolskie działania kontrolno – prewencyjne pn. „TWOJE ŚWIATŁA  - TWOJE BEZPIECZEŃSTWO”. 

   
Sprawdzenia świateł na stacjach, które przystąpiły do akcji, będą dokonywane w następujących terminach: 2, 9 oraz 16 grudnia 2017 roku. Ponadto kierowcy, którzy posiadają aplikację komunikatora Yanosik otrzymają na swój telefon komórkowy informację na temat lokalizacji stacji kontroli wykonujących sprawdzenia.

W okresie jesienno – zimowym prawidłowe oświetlenie pojazdów nabiera szczególnego znaczenia, zwłaszcza przy występowaniu niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak opady deszczu, śniegu i zamglenia.                     
Na drogach województwa zachodniopomorskiego w tym roku doszło do 297 wypadków drogowych z udziałem pieszych w których 31 osób zginęło a 291 zostało rannych.

Powyższe dane wskazują, że wcześnie zapadający zmrok i pogorszenie widoczności uznać należy za czynnik determinujący podwyższone ryzyko zaistnienia wypadku.
Niewątpliwie części z tych zdarzeń udałoby się uniknąć, gdyby kierowca miał sprawne technicznie, prawidłowo wyregulowane światła i wcześniej dostrzegł pieszego na jezdni, bądź też nie doprowadził do oślepienia innych uczestników ruchu drogowego.            

Od świtu do zmierzchu światła pełnią jedynie rolę oznaczania pojazdu na drodze. Po zapadnięciu zmroku dodatkowym zadaniem przednich świateł pojazdu jest również oświetlenie drogi  i co szczególnie istotne, wszelkich nieoświetlonych przeszkód.
Prawidłowe działanie świateł ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego tak ważny jest ich ogólny stan techniczny oraz takie czynniki jak: właściwe ustawienie wysokości świateł, prawidłowy rozkład granicy światła i cienia oraz natężenie emitowanego światła.


Wszelkie niedomagania w tym zakresie mogą skutkować między innymi niedostatecznym oświetleniem drogi i jej poszczególnych części albo prowadzić do olśnienia innych uczestników ruchu drogowego np. przy zastosowaniu niehomologowanych świateł samowyładowawczych.
Aktualnie na terenie województwa zachodniopomorskiego do udziału w akcji wskazano następujące stacje kontroli pojazdów: