Aktywny i Bezpieczny Senior - Prewencja i profilaktyka - Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

Prewencja i profilaktyka

Aktywny i Bezpieczny Senior

W dniu 8 grudnia 2017r w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie odbyło się spotkanie z seniorami, którego inicjatorem była Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie.

,,Aktywny i bezpieczny senior” to projekt opracowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Szczecinie , którego partnerem jest Stowarzyszenie SOS dla Rodziny. Celem projektu jest podwyższenie świadomości osób starszych w kwestiach związanych z ich bezpieczeństwem oraz aktywnością ,a co za tym idzie ograniczenie liczby nadużyć popełnianych na szkodę osób starszych,promocję bezpiecznego i zdrowego trybu życia.

Podczas dwugodzinnych warsztatów ,które w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich prowadziła funkcjonariusza z Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie, seniorzy mięli możliwość obejrzenia krótkometrażowych filmów ukazujących różnego rodzaju sytuacje z którymi mogą się spotkać. Poruszono tematy samotności, oszustw, kradzieży,zachowań suicydalnych czy przemocy wobec osób starszych. Po wyemitowaniu filmów seniorzy zostali zaproszeni do omówienia problematyki jaka była poruszona w każdym z filmów. Uczestnicy spotkania bardzo chętnie podejmowali dyskusję,wymieniali się swoimi doświadczeniami oraz uzyskiwali od prowadzącej informacje w jaki sposób reagować i gdzie udać się o pomoc w chwili gdy są świadkami bądź ofiarami np. przemocy, oszustwa czy kradzieży.

Prowadząca zwróciła również uwagę na samotność , która dotyka osoby starsze. Przypomniano o tzw.zasadzie ograniczonego zaufania oraz fakty na które seniorzy powinni zwrócić uwagę jeśli zdecydują się na korzystanie z usług domów pomocy społecznej.

Na zakończenie każdy z uczestników otrzymał ulotki informacyjne ,,Aktywny i Bezpieczny Senior” oraz alarmy kieszonkowe.

Uczestnicy otrzymali również ankiety ewaluacyjne mające za zadanie poddanie ocenie przeprowadzonych przez funkcjonariuszkę zajęć, które w opinii uczestników wypadły bardzo dobrze, a sami seniorzy wykazali chęć częstszych spotkań z przedstawicielem Policji

Wyk.K.P-G