Prewencja i profilaktyka

Dopalacze i narkotyki- realizacja programu ,,Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach „- spotkanie z rodzicami w Zespole Szkół w Dobrowie.

W dniu dzisiejszym w ramach Wojewódzkiego Programu Edukacyjnego pn. ,,Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” realizowanego wspólnie z Wojewódzką Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji i Stacji Sanitarno -Epidemiologicznej w Białogardzie spotkali się z rodzicami uczniów Zespołu Szkół w Dobrowie.

To już trzecia edycja programu ,,Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”, który powstał w związku z narastającymi informacjami dotyczącymi zatruć nowymi narkotykami, zwłaszcza młodych osób. Jego celem jest nie tylko zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, lecz także przeciwdziałanie innym zachowaniom problemowym , które mogą występować u młodych osób. W związku z tym , że program realizowany jest przy ścisłej współpracy nauczycieli ,pracowników Sanepidu oraz funkcjonariuszy Policji w dniu dzisiejszym odbyło się spotkanie edukacyjne z rodzicami i opiekunami uczniów z Zespołu Szkół w Dobrowie.

Spotkanie z rodzicami miało na celu uświadomienie im problemu jaki może dotknąć ich dzieci. St.sierż.Kinga Plucińska-Gudełajska z Wydziału ds.Prewencji Kryminalnej KPP Białogard oraz Anna Szadecka mł.asystent Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Stacji Sanitarno-Epidemilogicznej w Białogardzie , przedstawiły rodzicom jaki wpływ na organizm człowieka , a zwłaszcza młodego człowieka ,mają dopalacze, na co rodzice powinni zwrócić uwagę, i jakie zachowania dzieci powinny ich zainteresować. Większość młodzieży sięga po substancje psychoaktywne z powodu nudy, poszukując dodatkowych wrażeń, odreagowując na stres w domu czy szkole. Rodzicom obecnym na dzisiejszym spotkaniu została zaprezentowana skrzynka edukacyjna w której znajdują się atrapy narkotyków i dopalaczy , występujące w różnej postaci np. tabletek, listków,proszków, różnego rodzaju młynki np.w kształcie piłeczki , wykorzystywane do rozkruszania i rozdrabniania substancji psychoaktywnych, a także różnego rodzaju przedmioty w których ukrywane są substancje zakazane np. bateria czy plastikowy młotek. Funkcjonariuszka Policji oraz przedstawicielka Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej przypomniały również rodzicom jak ważna jest rozmowa z dziećmi oraz umiejętność czytania ich zachowań gdyż bardzo często to w jaki sposób zachowują się dzieci może mieć wpływ na to aby w porę zareagować, pomóc młodemu człowiekowi ,a nawet ustrzec go przed chęcią spożycia środka psychoaktywnego, które może mieć wpływ na jego zdrowie i życie.

Zarówno Komenda Powiatowa Policji jak i Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białogardzie prowadzą szereg spotkań z młodzieżą, nauczycielami , pedagogami i rodzicami odnośnie negatywnego wpływu oraz skutków zażywania substancji zakazanych. Takie spotkania będą odbywały się również w innych szkołach i placówkach oświatowych w naszym powiecie celem jest dotarcie i uświadomienie jak największej liczby osób jak wielkim zagrożeniem są substancje psychoaktywne.

 

K.P-G