KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA RODZINIE - Przemoc Domowa - Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

Przemoc Domowa

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA RODZINIE

KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA RODZINIE 2014-2015

 

Wykaz Przewodniczących miejskich i gminnych zespołów interdyscyplinarnych w powiecie białogardzkim

Gmina Imię i Nazwisko telefon adres mail
Miasto Białogard Marcin Bachtiak 943123885

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

78-200 Białogard

ul. Krótka 1

zibialogard@wp.pl
Gmina Białogard Elżbieta Grygorcewicz - Cupał 943110195

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

78-200 Białogard

ul. Wileńska 8

gopsb@zeto.koszalin.pl
Miasto, gmina Karlino Gizela Pietrzak - Kłys 943119535

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

78-230 Karlino

ul. Traugutta 6

mgops@karlino.pl
Miasto, gmina Tychowo Michał Walkusz 943125674

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

78-220 Tychowo

ul. Wolności 7

gzi@tychowo.naszOPS.pl

Wykaz osób realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na poziomie powiatów województwa zachodniopomorskiego.

LP.

Powiat

Imię i nazwisko, zajmowane stanowisko

Adres,dane do kontaktu

1

Białogardzki

Mirosław Woźniak

koordynator powiatowy

Centrum Wspierania Rodziny „Dom Pod Świerkiem”

78-200 Białogard,

ul. Grunwaldzka 49

tel. 94 312 22 57

e-mail mwozniak@vp.pl

 

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Nazwa

Adres

Kod pocztowy

Miejscowość

Telefon

Adres e-mail

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

ul. Grunwaldzka 49

78-200

Białogard

94 311 32 50

 sow@podswierkiem.org

www.podswierkiem.org

 

Jednostki specjalistycznego poradnictwa

Lp.

Rodzaj jednostki

Podmiot prowadzący

Informacje dodatkowe

Adres

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Starosta Białogardzki

 

78-200 Białogard,

ul. Plac Wolności 1

2

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

10 miejsc noclegowych

78-200 Białogard,

ul. Grunwaldzka 49

 

Programy korekcyjno-edukacyjne dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie realizuje „Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc”.

Celem głównym programu jest powstrzymanie sprawców od stosowania przemocy w rodzinie.

Realizacja programu odbywa się w systemie otwartym. Istnieje możliwość wprowadzenia nowych uczestników w trakcie realizacji programu.

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc wobec kobiet jak i mężczyzn. Wsparcie udzielane jest bezpłatnie.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

1) powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;

2) rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;

3) kształtowania umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;

4) uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;

5) zdobywania i poszerzania wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;

6) zdobywania umiejętności komunikowania się i rozwijania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;

7) uzyskiwanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

1. Osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienie wolności w zakładach karnych

albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;

2. Osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających,

substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;

3. Osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Osoby, które chciałyby uczestniczyć w Programie Korekcyjno-Edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie zapraszamy bezpośrednio do

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białogardzie ul. Plac Wolności 1.

Osoba do kontaktów  - Małgorzata Babij, pok. nr 2 ,tel.( 94) 312  88 88 wew. 23.

 

 

Zobacz także: