Wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych