Kierownictwo - Kierownictwo KPP w Białogardzie - Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie

Kierownictwo KPP w Białogardzie

Kierownictwo

 

Komendant Powiatowy Policji w Białogardzie

insp. Jerzy Kitowski

sekretariat: 94 315 85 05, fax.: 94 315 85 04

78-200 Białogard, ul. Staromiejska 35


I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Białogardzie

podiNSp. Damian Kulczycki

sekretariat: 94 315 85 05, fax.: 94 315 85 04

78-200 Białogard, ul. Staromiejska 35