Zespół Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie

Zespół Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie

Zespół Dzielnicowych Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie

"Uwaga! Podane adresy mailowe ułatwią Ci kontakt  z dzielnicowymi, ale nie służą do składania zawiadomień o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 112"

 

REJON nr I

 

mł. asp. Mirosław Rosiak

pok. 116 tel.  47 78 42 521 , tel. kom 571 323 713

e-mail: dzielnicowy.bialogard1@sc.policja.gov.pl

Białogard, ulice: 1-go  Maja, Asnyka, Baczyńskiego, Czeska, Grunwaldzka, Kochanowskiego, Krótka, W. Łokietka, Magazynowa, Mickiewicza, Modrzewskiego, Norwida, Poetów, Pomorska, Prusa, Przechodnia, Raczyńskiego, Reja, Słowackiego, Sybiraków, Tuwima, Ustronie Morskie, Wyspiańskiego, Zamoyskiego.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia  2023  roku  do 31 stycznia 2024 roku

W wyniku przeprowadzonych spotkań i konsultacji z mieszkańcami rejonu 1 oraz przedstawicielami rady osiedla, ustalono że główny problemem w/w mieszkańców jest gromadzenie się osób w rejonie przejścia między ul. 1- go Maja a Zamoyskiego przy Corda. Gromadzące się tam osoby nagminnie spożywają alkohol, jednocześnie będąc pod ich wpływem zakłócają ład i porządek oraz zaśmiecają miejsce publiczne, załatwiają potrzeby fizjologicznie.

 W związku z powyższym podjęto decyzje o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem

  • Zakładany cel realizowany będzie w sposób jakościowy. Podczas spotkań z przewodniczącymi rady osiedla (prezes BSM) oraz mieszkańcami rejonu będą omawiane zrealizowane działania mające wpływ na realizacje zamierzonego celu oraz ich skutki do których będą odnosić się lokalni mieszkańcy,

 

 REJON II

sierż.Krzysztof Jaworski

pok. 116 tel.  47 78 42 522, tel. kom 571 323 718

e-mail: dzielnicowy.bialogard2@sc.policja.gov.pl

Białogard, ulice: Bacewicz, Bogusława X, Bolesława Chrobrego, Bolesława Śmiałego, Chopina, Stefana Kardynała Wyszyńskiego(dawna Dąbrowszczaków), Elbląska, Górnośląska, Gryfitów, Góreckiego, Henryka Walezego, Karłowicza, Kazimierza Wielkiego, Kiepury, Komedy, Lutosławskiego, Małcużyńskiego, Mestwina, Mieszka I, Moniuszki, Muzyczna, Noskowskiego, Nowowiejskiego, Obotrytów, Ogińskiego, Paderewskiego, Rotmistrza Witolda Pileckiego (dawna Patrycego), Piastów, Rubinsteina, Sienkiewicza, Sygietyńskiego, Szymanowskiego, Św. Jerzego, Wazów, Wieniawskiego, Wiślana, Władysława IV, Zwycięstwa, Zygmunta Augusta, Księżnej Zofii

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2023 roku  do 31 stycznia 2024 roku

Zdiagnozowanym problemem w rejonie służbowym nr II jest spożywanie alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecanie w rejonie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych znajdującego się przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14 w Białogardzie.

Zdarzenia występują w porze popołudniowej oraz wieczornej, gdyż grupują się tam duże ilości osób. Wykroczenia w przeszłości były zgłoszone na Krajowej Mapie Zagrożeń.

Zagrożenie zostało zidentyfikowane na podstawie konsultacji społecznych z mieszkańcami.

Oczekiwania społeczne ukierunkowane są na zmniejszenie liczby zaistniałych czynów zabronionych.

 

 


REJON NR III

                                                        

sierż. Katarzyna Sienkiewicz

pok. 115 tel.  47 78 42 523, tel. kom 571 323 715

e-mail: dzielnicowy.bialogard3@sc.policja.gov.pl

Białogard, ulice: Borzymowskiego, Chocimska, Ciszewskiego, Energetyków, Fabryczna, Sidły, Kołobrzeska, Koszalińska, Komara, Konopackiej, Królowej Jadwigi,  Janusza Kusocińskiego, Malinowskiego, Obryckiego, Olimpijska, Polna, Rogowskiego, Sidły, Słowińska, Stamma, Szpitalna, Św. Brata Alberta, Walasiewiczówny, Wileńska, Wodna, Usługowa, Jana Ciszewskiego, Janusza Sidły, Jarzębinowa, Jaśminowa, Dębowa, Brzozowa, Tadeusza Ślusarskiego, Kazimierza Górskiego, Marcina Jureckiego, Kamilii Skolimowskiej, Świętej Jadwigi Śląskiej, Sportowa

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2023 roku  do 31 stycznia 2024 roku

W wyniku zgłaszanych interwencji przez mieszkańców miasta i monitoring miejski przy ul. Borzymowskiego, która znajduje się w rejonie służbowym nr III ustalono, że głównym problemem jest gromadzenie się osób, które zakłócają ład i porządek publiczny, spożywają alkohol w miejscu publicznym, zaśmiecają miejsce publiczne dotyczy szczególnie skwerów oraz terenu w obrębie Dworca PKP znajdujących się przy ul. Borzymowskiego. Oczekiwania społeczne ukierunkowane są zmniejszeniem liczby popełnianych wykroczeń, co będzie miało wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w tym rejonie.

Zminimalizowanie częstotliwości występowania w rejonie ul. Borzymowskiego popełniania wykroczeń porządkowych tj. art. 51 kw, art. 43.u.w.t.p.a. oraz 145 kw

Zakładany cel realizowany będzie w sposób jakościowy. Podczas spotkań z mieszkańcami rejonu będą omawiane zrealizowane działania mające wpływ na realizację zamierzonego celu oraz ich skutki, do których będą odnosić się lokalni mieszkańcy.REJON nr IV

                                                                                                                                 st.  asp. Przemysław Wojciukiewicz

pok. 115 tel.  47 78 42 524, tel. kom 571 323 719

e-mail: dzielnicowy.bialogard4@sc.policja.gov.pl

Białogard, ulice: 8-go Marca, cicha, Chodkiewicza, Drzymały, Dworcowa, Kasprowicza, Kisielice Duże, Kisielice Małe, Klonowa, Kolejowa, Lelewela, Lipowa, Ludowa, Łąkowa, Malinowa, Miła, Nadbrzeżna, Płowiecka, Przejazdowa, Rolna, Sądowa, Sikorskiego, Słoneczna, Świdwińska, Truskawkowa, Wojska Polskiego, Wiśniowa, Wybickiego, Zamkowa, Zaułek Drzewny, Zielona.

                                                                                           Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2023 roku  do 31 stycznia 2024 roku.

W rejonie służbowym nr IV przy ul. Wojska Polskiego 9A mieści się sklep spożywczo monopolowy SARUS . Sklep usytuowany jest w rejonie ciągu komunikacyjnego prowadzącego wzdłuż budynku przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wybickiego i Zamkowa. W rejonie tym zaobserwowano nagminnie przypadki spożywania alkoholu, zakłócania ładu i porządku, dewastacje mienia oraz inne pospolite wykroczenia porządkowe. Ponadto informacje na temat negatywnych zjawisk dzielnicowy rejonu IV uzyskał poprzez konsultacje ze społeczeństwem jak również bezpośrednimi rozmowami z osobami zamieszkującymi okolice wskazanego miejsca. W rejonie sklepu pomimo wielokrotnych interwencji policji w dalszym ciągu dochodzi do naruszenia ładu i porządku. Z uwagi na fakt iż sklep jest czynny w godzinach 08:00-20:00, znajduje się w centrum a dodatkowo oferuje do sprzedaży alkohol bardzo często Policja interweniuje w rejonie sklepu w związku z popełnianymi wykroczeniami co potwierdza rejestr interwencji policyjnych oraz własne spostrzeżenia dzielnicowego rejonu. Powyższe miejsce w przeszłości było oznaczone na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa jako miejsce zagrożone. W rejonie sklepu brak jest monitoringu.

Zminimalizowanie o 20 % częstotliwości występowania w rejonie w/w sklepu pospolitych wykroczeń porządkowych oraz naruszeń ładu i porządku w stosunku do roku poprzedniego lub też ich całkowite wyeliminowanie

- Zainstalowanie w rejonie sklepu kamery monitoringu miejskiego

 REJON nr V

 

dzielnicowy rejonu piątego, sierżant sztabowy Natalia Margoś

sierż. szt. Natalia Margoś

pok. 112 tel.  47 78 42 525, tel. kom. 571 323 714

e-mail: dzielnicowy.bialogard5@sc.policja.gov.pl

 

Białogard, ulice: Aldony, Batalionów Chłopskich, Stefana Batorego, Gdyńska, Gnieźnieńska, Grottgera, Hoffmanowej, Konopnickiej, Kopernika, Kościelna, Kościuszki, Kórnicka, Krakowska, Krasińskiego, Krakusa i Wandy, Ks. Cz. Berki, Leśna, Lindego, Lutyków, Matejki, Młynarska, Najświętszej Marii Panny, Nowa, Piłsudskiego,Plac Wolności, Podhalańska, Podlaska, Połczyńska, Poznańska, Reymonta, Rycerska, Siemiradzkiego, Skłodowskiej, Sobieskiego, Spichrzowa, Spółdzielcza, Staromiejska, Stryjska, Szosa Połczyńska, Świętochowskiego, Tatrzańska, Wadowicka, Wawelska, Wiejska, Witkacego, Wrocławska, Zakopiańska, Zapolskiej.

Cel działania priorytetowego na okres od  1 sierpień 2023 roku  do 31 stycznia  2024 roku

 W wyniku przeprowadzonych konsultacji i spotkań z mieszkańcami podległego rejonu służbowego nr V ustalono, że głównym problemem w rejonie jest gromadzenie się osób spożywających alkohol, zakłócających ład i porządek, zaśmiecających miejsca przeznaczone do wypoczynku i rekreacji oraz niszczących mienie użyteczności publicznej. Wykroczenia których się dopuszczają występują w porze popołudniowej i wieczorowej niezależnie od pory roku. Park znajduje się w centrum miasta i z jego uroków korzysta gro mieszkańców. W związku z powyższym podjęto decyzje o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omawianym, terenie w celu wyeliminowania zachowań niezgodnych z prawem.

W związku z występującym zagrożeniem w Parku Orła Białego, które negatywnie wpływa na bezpieczeństwo i spokój osób tam wypoczywających oraz korzystających z rekreacji, przeprowadzone działania będą dążyć do zminimalizowania występujących wykroczeń oraz zwiększenia bezpieczeństwa i spokoju osób korzystających z uroku parku.

Zakładany cel oceniany będzie w sposób jakościowy. Podczas spotkań z mieszkańcami rejonu będą omawiane zrealizowane działania mające wpływ na realizacje zamierzonego celu oraz ich skutki do których będą odnosić się lokalni mieszkańcy.

 Rejon nr. VI

                                                                                                                                                                   

                                                

asp. Daniel Wardak

    pok. 115 tel.  47 78 42 526 , tel.kom. 571 323 717

e-mail: dzielnicowy.bialogard6@sc.policja.gov.pl

Miejscowości: Białogórzynko, Białogórzyno, Buczek, Dargikowo, Klępino, Kościernica, Lulewice, Lulewiczki, Nosówko, Pękaninko, Pękanino, Pomianowo, Pustkowo, Pustkówko, Redlino, Rościno, Stajkowo, Strzelec, Trzebiele, Wronie Gniazdo, Zaspy Małe, Ząbki, Żeleźno, Żelimucha, Żyletkowo.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2023 roku  do 31 stycznia 2024 roku

 

W wyniku przeprowadzonych spotkań z mieszkańcami w rejonie służbowym nr VI Gmina Białogard ustalono, że głównym problemem szczególnie w miejscowości Rościno gdzie płynie rzeka Parsęta jest nielegalny połów ryby z w/w akwenu rzecznego a w szczególności troci wędrownej oraz Łososia które w tym okresie płyną na tarło. Nadmieniam , że jest to przestępstwo które negatywnie w pływa na wizerunek miejscowości przez które przepływa rzeka Parsętą jak również dopływ rzeki Parsęta taki jak rzeka Liśnica która przepływa przez miejscowości Klępino Białogardzkie oraz Żytelkowo. Kłusownictwo na Dorzeczu Parsęty wpływa również negatywnie na rozwój agroturystyki oraz bezpieczeństwo mieszkańców jak i samych wędkarzy którzy maja stosowne zezwolenie na wędkowanie w sezonie. Nadmieniam również, że mieszkańcy szczególnie miejscowości Klępino Białogardzkie oraz Żytelkowo uskarżają się, że na rzece Liśnica również jest dokonywany nielegalny połów ryb przez miejscowych wędkarzy którzy nie maja stosownego zezwolenia. Są to mieszkańcy szczególnie miejscowości Żytelkowo z tak zwanego pałacu gdzie w pobliżu płynie rzeka Liśnica.

W związku z występującym zagrożeniem we wskazanym rejonie, który wpływa na bezpieczeństwo działania będą dążyć do wyeliminowania przestępstw z Ustawy o Rybactwie Śródlądowym pkt. 27C oraz wykroczenia z w/w ustawy pkt. 27A, B.

- zakładany cel realizowany będzie w sposób jakościowy. Podczas spotkań z mieszkańcami rejonu oraz Sołtysami będą omawiane zrealizowane działania mające wpływ na realizacje zamierzonego celu oraz ich skutki do których będą odnosić się lokalni mieszkańcy.

 REJON nr VII

                                                                                                                                                                  

 

 

st.sierż.Katarzyna Sienkiewicz

    pok. 115 tel.  47 78 42 526 , tel.kom. 571 323 717

e-mail: dzielnicowy.bialogard7@sc.policja.gov.pl

Miejscowości: Byszyno, Czarnowęsy, Dębczyno, Góry, Gruszewo, Kamasowo, Laski, Liskowo, Łęczno, Łęczynko, Moczyłki, Nasutowo, Nawino, Podwilcze, Przegonia, Rarwino, Rogowo, Rychowo, Rychówko, Rzyszczewo, Sińce, Stanomino, Wygoda, Zagórze, Żabiniec.

Cel działania priorytetowego na okres od 1 sierpnia 2023 roku  do 31 stycznia 2024 roku

 

Rejon służbowy VII to teren wiejski. Miejscowość Stanomino  położona jest przy drodze 1160W-droga powiatowa, łącząca Białogard ze Sławoborzem. W miejscowości tej został wybudowany  market jednej z sieci sklepów. Market ten zlokalizowany jest na łuku drogi przy wjeździe do Stanomina. Dla kierujących pojazdami klientów sklepu, wybudowany został bezpieczny parking. Piesi, którzy chcą udać do marketu mają do dyspozycji chodnik, który znajduję się po przeciwnej stronie sklepu. Brak jest bezpiecznego, oznakowanego przejścia dla pieszych, które z znaczący sposób poprawiłoby  bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. W związku z powyższym podjęto decyzję o przeprowadzeniu działania priorytetowego na omówionym terenie. 

 

Powrót na górę strony